Tuyển sinh Trung cấp Y Dược 2015

Thông tin tuyển sinh y dược 2015

Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015, Trường trung cấp Đam San thông báo tuyển sinh trung cấp y dược năm 2015 các ngành: Y sĩ, Dược sỹ trung cấp và Điều dưỡng như sau: THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP Y DƯỢC NGÀNH Y SĨ, DƯỢC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2015 (ĐƯỢC LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC THEO QUY ĐINH HIỆN HÀNH) Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh trung cấp y dược hệ chính…

Read More

Tuyển sinh liên thông Dược sĩ,Điều dưỡng 2015

Liên thông y dược năm 2015

Liên thông y dược luôn được nhiều học sinh, sinh viên quan tâm sau khi ra trường. Căn cứ tình hình thực tiễn xã hội,đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ Dược sỹ, Điều dưỡng và giúp cho đội ngũ Dược sỹ và Điều dưỡng trung cấp có điều kiện liên thông nâng cao trình độ lên Cao đẳng. Trường trung cấp Đam San liên kết với trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa thông báo tuyển sinh liên thông y dược hệ Cao đẳng khối ngành Điều dưỡng…

Read More

Tuyển sinh văn bằng 2 y dược

Văn bằng 2 y dược

Trước nhu cầu cấp thiết về nhân lực khối ngành sức khỏe, Trường Trung cấp Đam San được phép của Sở Giáo dục đào tạo văn bằng 2 y dược hệ trung cấp các ngành thuộc khối sức khỏe là Y sỹ, Dược sỹ, Điều dưỡng. Đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội. Trường trung cấp Đam San mở lớp đào…

Read More