Tuyển sinh Trung cấp Y Dược 2015

Thông tin tuyển sinh y dược 2015

Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015, Trường trung cấp Đam San thông báo tuyển sinh trung cấp y dược năm 2015 các ngành: Y sĩ, Dược sỹ trung cấp và Điều dưỡng như sau: THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP Y DƯỢC NGÀNH Y SĨ, DƯỢC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2015 (ĐƯỢC LIÊN THÔNG LÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC THEO QUY ĐINH HIỆN HÀNH) Căn cứ chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh trung cấp y dược hệ chính…

Read More