Tuyển sinh văn bằng 2 Dược sỹ Trung cấp 2016

Căn cứ chỉ tiêu năm 2016 Trường trung cấp Đam san thông báo tuyển sinh ngành Dược sĩ trung cấp Văn bằng 2 như sau:
Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp,Cao đẳng,Đại học các ngành khác hoặc khối ngành sức khoẻ như Y sĩ, Điều dưỡng, Y học cổ truyền,…nay có nhu cầu học chuyển đổi sang trung cấp Dược sĩ.

Read More