TUYỂN SINH CÁC LỚP NGẮN HẠN CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC

Để không ngừng chuẩn hóa và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đội ngũ cán bộ Y tế trên địa bàn Daklak và các tỉnh Tây Nguyên. Trường trung cấp Đam San phối hợp với trường Trung Cấp Nghề Y Dược Thái Nguyên tuyển sinh các lớp sơ cấp nghề Y dược như sau :

Read More