Bệnh học tràn dịch màng phổi

PHẦN I : BỆNH HỌC 1.Mở đầu:          Màng phổi gồm 2 lá thành và lá tạng, giữa lá thành và lá tạng là một khoang ảo gọi là khoang màng phổi. Bình thường trong khoang màng phổi có chứa một lớp dịch rất monhr đủ cho 2 lá trượt lên nhau dễ dàng trong quá trình thở. Dịch này được tao ra và tái hấp thu do sự hằng định của áp lực thẩm thấu, áp lực keo của huyết tương, áp lực thủy tĩnh, áp lực do tính…

Read More